fredag 9 januari 2015

Det är juletid Text

Titel Det är juletid
Text början : Inne ibland granarna i skogen står en liten stuga
Författare Hellberg, Ingvar, 1916-2005
Kompositör [Hellberg, Ingvar, 1916-2005]
Anmärkningar Inspelad med Sven Ingvars

Inne ibland granarna i skogen,
står en liten stuga så alén.
Det är juletid man blir betagen,
ikväll min tanke går i månens sken.
 
Till barndomshemmets kära, en dörr där står på glänt,
du mig är så nära när juleljus jag tänt.
Under gran jag gömmer, juleklapp som förr.
Varje natt jag drömmer du knackar på min dörr.
 
Varje jul jag tänker mig tillbaka,
i ögat då och då jag får en tår.
Kärleken, ja den får jag försaka;
tiden läker inte mina sår.
 
Till barndomshemmets kära, en dörr där står på glänt,
du mig är så nära när juleljus jag tänt.
Under gran jag gömmer, juleklapp som förr.
Varje natt jag drömmer du knackar på min dörr.